Webokratipartiets (WPs) ledande principer är:

INKLUSIV: Webokrati är alla. Webokratipartiet (WP) är en stark förespråkare för mångfald i alla former. Partiet välkomnar alla oavsett färg, ras, ideologier (inklusive politisk), ålder, kön, nationalitet, yrke, tro och religion.


ÖDMJUKHET: Webokratipartiet (WP) välkomnar alla åsikter, även motsägelsefulla idéer, förutsatt att de inte skadar andra fysiskt, emotionellt eller ekonomiskt. Webokratipartiet (WP) stöder inte synpunkter, handlingar, uttalanden och aktiviteter som kan framkalla några som helst former av våld, hat, social orättvisor, rasism mot andra.


ICKE-DISKRIMINERANDE: Webokratipartiet (WP) fördömer alla former av diskriminering, eftersom grundaren av Webokratipartiet anser att diskriminering ger upphov till missnöje, uppror och våld - roten till stora världsproblem.


ICKE-HIERARKISK OCH DISTRIBUERAD: Webokratipartiet (WP) skall inte ha någon form av hierarki eftersom den tror på decentralisering av makt och ansvar. Därför förblir partiets organisationsstruktur platt och icke-hierarkisk. Partiet (WP) ska inte utfärda någon centraliserad partipiska varken till sina valda medlemmar eller till de allmänna partimedlemmarna.


FUNKTIONELL ADHOKRATI[1]: Trots att partiet har en planerad struktur, tar upp Webokratipartiet (WP) offentliga frågor mot bakgrund av en uppskattning av behov och brådskande, när det uppstår, på ett adhokratiskt sätt.


SAMTIDA: Webokratipartiet (WP) följer normer i det samtida samhället och världen. Anslutning till samtidighet styras alltid av principerna om naturlig rättvisa.


TRANSPARENT: Alla frågor som framläggs i riksdagen kommer att diskuteras offentligt i denna plattform för att framkalla input från respektive experter och för att nå en samsyn, utom känsliga frågor som rör nationell säkerhet, försvar och underrättelse.


PAPPERSLÖS: Webokratipartiet (WP) är det första papperslösa partiet. Partiet strävar efter att förbli papperslös genom kampanjer, diskussioner, röstvärvningar och uppnående av konsensus enbart i elektronisk form.


PRO-PUBLIK: Webokratipartiet (WP) verkar utanför all affärsverksamhet och företagssfärer för att förespråka tjänster till allmänheten. Partiet drivs på en minimalbudget och tar inte emot belopp från parterna som vill påverka den offentliga politiken till deras fördel.1. Ett system för flexibel och informell organisation och förvaltning i stället för rigid byråkrati
Valsedel

Eftersom ni är här …

… Webokratipartiet är ett oberoende parti–såväl intellektuellt som funktionellt. Webokratipartiet är fri från fördomar gentemot kommersiella krafter och oinfluerad av miljardägare, politiker eller aktieägare. Inga manipulerande annonsnätverk eller spårningsnät är tillåtna. Det är ingen som styr någons syn på politiken på Webokratipartiet. Neutralitet till varenda idé som förbättrar livskvalité är vårt mål. Webokratipartiet är en röst till de röstlösa.

Gå med nu helt gratis och utan bindning!

Hur man börjar?

 1. Registrera dig gratis och utan bindning
 2. Diskutera om valmanifestet och/eller kommentera
 3. Lämna in förslag om offentlig politik
 4. Nominera själv eller en expert
 5. Rösta på nomineringar eller förslag (användaren har befogenhet att dra tillbaka rösten när som helst hen vill)
 6. Glöm inte att prenumerera på diskussioner, nomineringar, förslag och kommentarer som intresserar dig på denna plattform
 7. Rösta på webokratipartiet den 9 september

Hur det fungerar?

 1. Som i alla mänskliga samhällen är denna webbsida baserad på de ryktepoänger man får när man diskuterar, föreslår, nominerar, kommenterar eller hjälper andra i denna plattform
 2. Diskussionsförslagen och nomineringarna, som i ett verkligt val, kommer att främjas på grundval av totala röster från registrerade medlemmar
 3. Vilket ämne som helst kan sökas i sökrutan med nyckelord, som nominering, förslag, diskussion, geografisk grund, namnet på användaren eller temat / kategorin
 4. Rösta på eller rösta ner diskussioner, nomineringar eller förslag eller kommentarer genom att klicka på upp- eller nedpilen i början av varje diskussion. Rösterna är anonyma även för de registrerade medlemmarna